menús alternativos

Dende ANTONIO GALLEGO CID S.L., elaboramos menús alternativos para comensais con trastornos de saúde ou alimentación específica.

Cando nalgún dos centros escolares onde a empresa presta o servizo de comedor colectivo, existan comensais celíacos, alérxicos a algún alimento ou que padezan calquera enfermidade ou trastorno que precise de alimentación específica, porao en coñecemento da empresa consultora para que se axusten os menús escolares desenvolvidos a tales circunstancias.

Nestes casos realizaranse as oportunas modificacións adaptadas, na medida do posible, aos criterios nutricionais establecidos anteriormente e sobre todo, ás prescricións médicas proporcionadas polas familias.

Dada a alta taxa actual de individuos celíacos, nestes casos ademais de toda a información proporcionada polas prescricións médicas facilitadas polos familiares, faise uso da ampla información proporcionada polas Asociacións de Celíacos e a Federación de Asociacións de Celíacos de España (FACE), permanentemente actualizada a través da súa páxina web: www.celiacos.org.

Desde a Empresa consultora en nutrición establécese que a dieta branda ou dieta pouco agresiva para o sistema dixestivo, a fornecer nos casos esporádicos de trastornos gástricos leves, debe ser unha combinación dos alimentos que se relacionan a continuación:

  • Sopa de arroz ou sopa de verduras.
  • Puré de patacas e cenorias, verduras fervidas ou en puré.
  • Carnes de ave cocida ou á prancha.
  • Peixe branco cocido ou á prancha: pixota, linguado, galo, pescada.
  • Ovo pasado por auga, cocido ou en tortilla.
  • Plátano maduro ou mazá.
  • Queixo branco.
  • Iogur.

TIPOS DE MENÚS ALTERNATIVOS

MENÚ DIETA BLANDA

MENÚ ALERXIA AO OVO

MENÚ HIPOCALÓRICO

MENÚ INTOLERANCIA Á LACTOSA

MENÚ INTOLERANCIA AO GLUTE